สถานะของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของรองเท้าผ้าใบในปี 2021