คอลเล็กชั่น Dragon Ball Z X Adidas มีชีวิตอยู่จนถึง hype หรือไม่?